Image

تبدیل واحدهای اندازه گیری

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری,واحد اندازه گیری مواد غذایی

تبدیل واحدهای اندازه گیری مواد غذایی

تبدیل فنجان به قاشق غذاخوری، قاشق چای خوری و میلی لیتر

1 فنجان = 16 قاشق غذاخوری = 48 قاشق چای خوری = 240 میلی لیتر

3/4 فنجان = 12 قاشق غذاخوری = 36 قاشق چای خوری = 180 میلی لیتر

2/3 فنجان = 11 قاشق غذاخوری = 32 قاشق چای خوری = 160 میلی لیتر

2/1 فنجان = 8 قاشق غذاخوری = 24 قاشق چای خوری = 120 میلی لیتر

3/1 فنجان = 5 قاشق غذاخوری = 16 قاشق چای خوری = 80 میلی لیتر

4/1 فنجان = 4 قاشق غذاخوری = 12 قاشق چای خوری = 60 میلی لیتر

1 قاشق غذا خوری = 15 میلی لیتر

1 قاشق چای خوری = 5 میلی لیتر

تبدیل فنجان به اونس مایع

1 فنجان = 8 اونس

3/4 فنجان = 6 اونس

2/3 فنجان = 5 اونس

2/1 فنجان = 4 اونس

3/1 فنجان = 3 اونس

4/1 فنجان = 2 اونس

1 قاشق غذا خوری = 0٫5 اونس

1اونس = 2 قاشق غذا خوری = 6 قاشق چای خوری

اونس به گرم

1 اونس = 28 گرم

2 اونس = 56 گرم

3،5 اونس = 100 گرم

4 اونس = 112 گرم

5 اونس = 140 گرم

6 اونس = 168 گرم

8 اونس = 225 گرم

9 اونس = 250 گرم

10 اونس = 280 گرم

12 اونس = 340 گرم

16 اونس = 450 گرم

18 اونس = 500 گرم

20 اونس = 560 گرم

24 اونس = 675 گرم

27 اونس = 750 گرم

36 اونس = 1 کیلوگرم

54 اونس = 1،5 کیلوگرم

72 اونس = 2 کیلوگرم

پوند به گرم

1/4پوند= 112 گرم

1/2 پوند = 225گرم

3/4پوند= 340 گرم

1 پوند = 450گرم

1،25 پوند = 560 گرم

1،5 پوند = 675 گرم

2 پوند = 900 گرم

2،25 پوند = 1 کیلوگرم

3 پوند= 1 ،35 کیلوگرم

5،4 پوند = 2 کیلوگرم

آرد

1 فنجان آرد = 140 گرم

3/4 فنجان آرد = 105 گرم

2/3 فنجان آرد = 95 گرم

1/2 فنجان آرد = 70 گرم

1/3 پیمانه آرد = 50 گرم

1/4 فنجان آرد = 35 گرم

1 قاشق غذا خوری آرد = 10 گرم

تبدیل کره از فنجان به گرم و اونس

کره 1 فنجان = 8 اونس = 230 گرم

شکر

1 فنجان شکر = 200 گرم

3/4 فنجان شکر = 150 گرم

2/3 فنجان شکر = 135 گرم

1/2 فنجان شکر = 100 گرم

3/1 فنجان شکر = 70 گرم

4/1 فنجان شکر = 50 گرم

1 قاشق غذا خوری شکر = 15 گرم

شکر قهوه ای

1 فنجان شکر = 220 گرم

3/4 فنجان شکر = 165 گرم

2/3 فنجان شکر = 145 گرم

1/2 فنجان شکر = 110 گرم

3/1 فنجان شکر = 75 گرم

4/1 فنجان شکر = 55 گرم

1 قاشق غذا خوری شکر = 15 گرم

کاکائو

1 فنجان کاکائو = 105 گرم

4/3 فنجان کاکائو = 80 گرم

2/3 فنجان کاکائو = 70 گرم

2/1 فنجان کاکائو = 55 گرم

1/3 فنجان کاکائو = 35 گرم

4/1 فنجان کاکائو = 25 گرم

1 قاشق غذا خوری کاکائو = 7 گرم

آرد ذرت

1 فنجان آرد ذرت = 125 گرم

3/4 فنجان آرد ذرت = 95 گرم

2/3 فنجان آرد ذرت = 85 گرم

1/2 فنجان آرد ذرت = 65 گرم

1/3 فنجان آرد ذرت = 40 گرم

1/4 فنجان آرد ذرت = 30 گرم

1 قاشق غذا خوری آرد ذرت = 8 گرم

پودر شکر

شکر 1 فنجان پودر = 160 گرم

4/3 فنجان پودر شکر = 120 گرم

2/3 فنجان پودر شکر = 105 گرم

2/1 فنجان پودر شکر = 80 گرم

1/3 پیمانه پودر شکر = 55 گرم

4/1 فنجان پودر شکر= 40 گرم

1 قاشق غذا خوری پودر شکر = 10 گرم

بکینگ پودر

2 +1 / 2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 10 گرم

2 قاشق چای خوری بکینگ پودر= 8 گرم

1 3 / 4 قاشق چایخوری بکینگ پودر = 7 گرم

1 +1 / 2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 6 گرم

1 +1 / 4 قاشق چایخوری بکینگ پودر = 5 گرم

1 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 4 گرم

3/4 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 3 گرم

1/2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 2 گرم

1/4 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 1 گرم

جوش شیرین و نمک

2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 14 گرم

1 3 / 4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 12 گرم

1 +1 / 2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 10 گرم

1 +1 / 4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 9 گرم

1 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 8 گرم

3/4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 5-6 گرم

1/2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 4 گرم

1/4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 2 گرم

ماست

1 فنجان ماست = 235 گرم

3/4 فنجان ماست = 175 گرم

3/2 فنجان ماست = 155 گرم

2/1 فنجان ماست = 120 گرم

1/3 پیمانه ماست = 80 گرم

4/1 پیمانه ماست = 60 گرم

1 قاشق غذاخوری ماست = 15 گرم

شیر

1 فنجان شیر = 245 گرم

3/4 فنجان شیر = 185 گرم

2/3 فنجان شیر = 165 گرم

1/2 فنجان شیر = 120 گرم

3/1 فنجان شیر = 80 گرم

4/1 فنجان شیر = 60 گرم

1 قاشق غذاخوری شیر = 15 گرم

خامه

1 فنجان خامه = 235 گرم

4/3 فنجان خامه = 175 گرم

3/2 فنجان خامه = 155 گرم

2/1 فنجان = 115 گرم

3/1 فنجان خامه = 80 گرم

4/1 فنجان خامه = 60 گرم

1 قاشق غذا خوری خامه = 15 گرم

بادام / فندق / پسته – خرد شده

1 فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = 100 گرم

3/4 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 75 گرم

2/3 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 65 گرم

2/1 فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = 50 گرم

1/3 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 35 گرم

گردآوری : بخش آشپزی


منبع :
بر چسب ها :

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

مقدار تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

شناخت تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

آشنایی با اندازه موادغذایی

,

مقدار اندازه گیری مواد

,

آشنایی با میزان های خوراکی در آشپزی

,

پیمانه های آشپزی

,

تبدیل اندازه مواد غذایی در آشپزی

,

واحد اندازه گیری مواد غذایی

,

شناخت تبدیل واحدهای اندازه گیری مقدار تبدیل واحدهای اندازه گیری جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری

,