Image

پسته ثروت خندان ایران

پسته,درخت پسته,پسته ایرانى

درخت پسته برگ ریز است، در پاییز خزان نموده و زمستان را در خواب میگذراند

آشنایی با درخت پسته

پسته معمولى مشهور به پسته ایرانى و بومى نواحى شمال و شمال شرقى ایران است و در اطراف سرخس یافت مى شود. واژه پسته پارسى مى باشد و از طریق زبان پارسى وارد زبان اروپایى شده است.

از پیستا کاو تا پسته!
نام درخت پسته در زبان هاى یونانى و لاتین، زبان هاى اروپایى، عربى، ترکى و دیگر زبان ها از نام ایرانى این درخت گرفته شده است. در پارسى قدیم نام این درخت پیستا کاو در فارسى میانه پیستاک بوده و بعدها به پسته تغییر کرده است. واژه پسته پارسى مى باشد و از طریق زبان پارسى وارد زبان اروپایى شده است.

پسته دانه اى گرم و مقاوم:
پسته معمولى مشهور به پسته ایرانى و بومى نواحى شمال و شمال شرقى ایران است و در اطراف سرخس یافت مى شود. درخت پسته بیشتر در نواحى گرم و نیمه گرم زیست مى کند ولى گیاه پسته در برابر سرما و گرما مقاومت بالایى از خود نشان مى دهد، هم چنین درخت پسته به دلیل عمیق بودن ریشه، مقاومت خوبى در برابر کم آبى دارد.

پسته,درخت پسته,پسته ایرانى

درخت پسته بیشتر در نواحى گرم و نیمه گرم زیست مى کند


اندام هاى پسته را بشناسیم:
پسته درختى دو پایه است یعنى براى تولید میوه به وجود هر دو پایه نر و ماده نیاز مى باشد و تشخیص درخت نر و ماده پسته به جز از روى گل آنها میسر نیست.


درخت پسته داراى برگ های شانه اى است و هر برگ یک جوانه جانبى را در بر مى گیرد، جوانه هاى جانبى به گل آذین تبدیل مى شوند و یک محور اصلى را تشکیل مى دهند که در سال بعد خوشه ى پسته را تولید مى کنند.


درخت پسته برگ ریز است، به این معنى که در پاییز خزان نموده و زمستان را در خواب مى گذراند.


منبع :
بر چسب ها :

پسته ايرانى و بومى

,

پسته خندان

,

کاشت پسته

,

توليد ميوه

,

اندام هاى پسته

,

پسته معمولی

,

پسته ايرانى

,

درخت پسته

,

پسته

,

برگ های درخت پسته

,

درخت نر و ماده پسته

,

تولید پسته

,

پرورش درخت پسته

,

پسته ايرانى و بومى،تولید پسته،درخت نر و ماده پسته،برگ های درخت پسته

,

اندام هاى پسته،توليد ميوه،کاشت پسته،پسته خندان

,

پسته،درخت پسته،پسته ايرانى،پسته معمولی

,