تبدیل واحدهای اندازه گیری
Image

تبدیل واحدهای اندازه گیری

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری,واحد اندازه گیری مواد غذایی

تبدیل واحدهای اندازه گیری مواد غذایی

تبدیل فنجان به قاشق غذاخوری، قاشق چای خوری و میلی لیتر

1 فنجان = 16 قاشق غذاخوری = 48 قاشق چای خوری = 240 میلی لیتر

3/4 فنجان = 12 قاشق غذاخوری = 36 قاشق چای خوری = 180 میلی لیتر

2/3 فنجان = 11 قاشق غذاخوری = 32 قاشق چای خوری = 160 میلی لیتر

2/1 فنجان = 8 قاشق غذاخوری = 24 قاشق چای خوری = 120 میلی لیتر

3/1 فنجان = 5 قاشق غذاخوری = 16 قاشق چای خوری = 80 میلی لیتر

4/1 فنجان = 4 قاشق غذاخوری = 12 قاشق چای خوری = 60 میلی لیتر

1 قاشق غذا خوری = 15 میلی لیتر

1 قاشق چای خوری = 5 میلی لیتر

تبدیل فنجان به اونس مایع

1 فنجان = 8 اونس

3/4 فنجان = 6 اونس

2/3 فنجان = 5 اونس

2/1 فنجان = 4 اونس

3/1 فنجان = 3 اونس

4/1 فنجان = 2 اونس

1 قاشق غذا خوری = 0٫5 اونس

1اونس = 2 قاشق غذا خوری = 6 قاشق چای خوری

اونس به گرم

1 اونس = 28 گرم

2 اونس = 56 گرم

3،5 اونس = 100 گرم

4 اونس = 112 گرم

5 اونس = 140 گرم

6 اونس = 168 گرم

8 اونس = 225 گرم

9 اونس = 250 گرم

10 اونس = 280 گرم

12 اونس = 340 گرم

16 اونس = 450 گرم

18 اونس = 500 گرم

20 اونس = 560 گرم

24 اونس = 675 گرم

27 اونس = 750 گرم

36 اونس = 1 کیلوگرم

54 اونس = 1،5 کیلوگرم

72 اونس = 2 کیلوگرم

پوند به گرم

1/4پوند= 112 گرم

1/2 پوند = 225گرم

3/4پوند= 340 گرم

1 پوند = 450گرم

1،25 پوند = 560 گرم

1،5 پوند = 675 گرم

2 پوند = 900 گرم

2،25 پوند = 1 کیلوگرم

3 پوند= 1 ،35 کیلوگرم

5،4 پوند = 2 کیلوگرم

آرد

1 فنجان آرد = 140 گرم

3/4 فنجان آرد = 105 گرم

2/3 فنجان آرد = 95 گرم

1/2 فنجان آرد = 70 گرم

1/3 پیمانه آرد = 50 گرم

1/4 فنجان آرد = 35 گرم

1 قاشق غذا خوری آرد = 10 گرم

تبدیل کره از فنجان به گرم و اونس

کره 1 فنجان = 8 اونس = 230 گرم

شکر

1 فنجان شکر = 200 گرم

3/4 فنجان شکر = 150 گرم

2/3 فنجان شکر = 135 گرم

1/2 فنجان شکر = 100 گرم

3/1 فنجان شکر = 70 گرم

4/1 فنجان شکر = 50 گرم

1 قاشق غذا خوری شکر = 15 گرم

شکر قهوه ای

1 فنجان شکر = 220 گرم

3/4 فنجان شکر = 165 گرم

2/3 فنجان شکر = 145 گرم

1/2 فنجان شکر = 110 گرم

3/1 فنجان شکر = 75 گرم

4/1 فنجان شکر = 55 گرم

1 قاشق غذا خوری شکر = 15 گرم

کاکائو

1 فنجان کاکائو = 105 گرم

4/3 فنجان کاکائو = 80 گرم

2/3 فنجان کاکائو = 70 گرم

2/1 فنجان کاکائو = 55 گرم

1/3 فنجان کاکائو = 35 گرم

4/1 فنجان کاکائو = 25 گرم

1 قاشق غذا خوری کاکائو = 7 گرم

آرد ذرت

1 فنجان آرد ذرت = 125 گرم

3/4 فنجان آرد ذرت = 95 گرم

2/3 فنجان آرد ذرت = 85 گرم

1/2 فنجان آرد ذرت = 65 گرم

1/3 فنجان آرد ذرت = 40 گرم

1/4 فنجان آرد ذرت = 30 گرم

1 قاشق غذا خوری آرد ذرت = 8 گرم

پودر شکر

شکر 1 فنجان پودر = 160 گرم

4/3 فنجان پودر شکر = 120 گرم

2/3 فنجان پودر شکر = 105 گرم

2/1 فنجان پودر شکر = 80 گرم

1/3 پیمانه پودر شکر = 55 گرم

4/1 فنجان پودر شکر= 40 گرم

1 قاشق غذا خوری پودر شکر = 10 گرم

بکینگ پودر

2 +1 / 2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 10 گرم

2 قاشق چای خوری بکینگ پودر= 8 گرم

1 3 / 4 قاشق چایخوری بکینگ پودر = 7 گرم

1 +1 / 2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 6 گرم

1 +1 / 4 قاشق چایخوری بکینگ پودر = 5 گرم

1 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 4 گرم

3/4 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 3 گرم

1/2 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 2 گرم

1/4 قاشق چای خوری بکینگ پودر = 1 گرم

جوش شیرین و نمک

2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 14 گرم

1 3 / 4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 12 گرم

1 +1 / 2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 10 گرم

1 +1 / 4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 9 گرم

1 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 8 گرم

3/4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 5-6 گرم

1/2 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 4 گرم

1/4 قاشق چای خوری جوش شیرین ( یا نمک ) = 2 گرم

ماست

1 فنجان ماست = 235 گرم

3/4 فنجان ماست = 175 گرم

3/2 فنجان ماست = 155 گرم

2/1 فنجان ماست = 120 گرم

1/3 پیمانه ماست = 80 گرم

4/1 پیمانه ماست = 60 گرم

1 قاشق غذاخوری ماست = 15 گرم

شیر

1 فنجان شیر = 245 گرم

3/4 فنجان شیر = 185 گرم

2/3 فنجان شیر = 165 گرم

1/2 فنجان شیر = 120 گرم

3/1 فنجان شیر = 80 گرم

4/1 فنجان شیر = 60 گرم

1 قاشق غذاخوری شیر = 15 گرم

خامه

1 فنجان خامه = 235 گرم

4/3 فنجان خامه = 175 گرم

3/2 فنجان خامه = 155 گرم

2/1 فنجان = 115 گرم

3/1 فنجان خامه = 80 گرم

4/1 فنجان خامه = 60 گرم

1 قاشق غذا خوری خامه = 15 گرم

بادام / فندق / پسته – خرد شده

1 فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = 100 گرم

3/4 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 75 گرم

2/3 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 65 گرم

2/1 فنجان بادام ( قطعه قطعه ) = 50 گرم

1/3 فنجان بادام ( قطعه قطعه )= 35 گرم

گردآوری : بخش آشپزی


منبع :
بر چسب ها :

جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

مقدار تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

شناخت تبدیل واحدهای اندازه گیری

,

آشنایی با اندازه موادغذایی

,

مقدار اندازه گیری مواد

,

آشنایی با میزان های خوراکی در آشپزی

,

پیمانه های آشپزی

,

تبدیل اندازه مواد غذایی در آشپزی

,

واحد اندازه گیری مواد غذایی

,

شناخت تبدیل واحدهای اندازه گیری مقدار تبدیل واحدهای اندازه گیری جدول تبدیل واحدهای اندازه گیری

,