Image

چگونه از عسل در برابر مورچه ها حفاظت کنیم

روش نگهداری از عسل,روش دوری مورچه ها از عسل

برای نگهداری عسل در برابر مورچه ها به نکات زیر توجه کنید


مطمئناً نمی خواهید در حالی که درب ظرف عسل را برای خوردن یا آشپزی باز کرده اید، مورچه ها یک چیز لذت بخش شیرین را کشف کنند و شروع به خرابکاری کنند. این مقاله یک راه بسیار ساده و در عین حال بسیار مؤثر برای حفاظت از عسل در برابر مورچه ها -وقتی درب آن باز است- نشان می دهد.

نحوه نگهداری از عسل,حفاظت از عسل در برابر مورچه ها

بشقاب را تا لبه از آب پر کنید


بشقاب را تا لبه از آب پر کنید. مورچه ها نمی توانند از آب عبور کنند و بنابراین فوراً منصرف می شوند.

بهترین مکان نگهداری از عسل, تکنیک های نگهداری از مواد غذایی

شیشه عسل را در مرکز بشقاب پر از آب قرار دهید


شیشه عسل را در مرکز بشقاب پر از آب قرار دهید. مواظب باشید آب از لبه های بشقاب نریزد. می توانید کار را همین جا تمام کنید یا اینکه برای حفاظت بیشتر به مرحله بعد بروید.

راههای نگهداری از عسل,،نکاتی برای نگهداری از عسل

با استفاده از گچ یک دایره در اطراف بشقاب بکشید، چون گچ یک مانع طبیعی برای عبور مورچه هاست


با استفاده از یک تکه گچ یک دایره در اطراف بشقاب بکشید. با این کار یک عامل بازدارنده دیگر اضافه کرده اید، چون گچ یک مانع طبیعی برای عبور مورچه است.

روش دوری مورچه ها از عسل, بهترین مکان نگهداری از عسل

درب ظرف را ببندید. وقتی از آن استفاده نمی کنید


درب ظرف را ببندید. وقتی از آن استفاده نمی کنید، این کار به شما اطمینان خواهد داد که از عسل به طور کامل محافظت می شود و حتی اگر عسل از کنار شیشه جذاب باشد، از آن می گذرند.


نکات و هشدارها
مرتب آب داخل بشقاب را چک کنید که تبخیر نشده باشد.
این روش را می توانید زمانی هم که درب ظرف از بین رفته است به کار گیرید. فقط در صورت نیاز آب بیشتری به بشقاب اضافه کنید و سعی کنید یک در دیگر برای عسل پیدا کنید.

منبع : phow.ir


منبع :
بر چسب ها :

روش نگهداری از عسل

,

حفاظت از عسل در برابر مورچه ها

,

نحوه نگهداری از عسل

,

تکنیک های نگهداری از مواد غذایی

,

نکاتی برای نگهداری از عسل

,

بهترین مکان نگهداری از عسل

,

راههای نگهداری از عسل

,

روش دوری مورچه ها از عسل

,

نحوه نگهداری از عسل حفاظت از عسل در برابر مورچه ها روش نگهداری از عسل

,